Eba

Lagunak triste eta malkoak
denok deguna begian
gaur gertatzen da omena eder bat
Ebari egitian
guri begira egongo zaigu hor goien
izar tartian
beregatikan ez gera ahaztuko
bizi garen bitartian

Apirila zan hamazortzi
joan zaigula hemendikan
gaur ikuste da betiko lagunak
ez gara ahaztu oraindikan
zurekin pasatako egunak
eztira izan alperrikan
zauden lekutik bihotzez hartu
gure txaluk hargatikan

Ez gEra ahaztuko bizi
garen bitartian

Mila esker, Eba